Dijital dönüşüm için yeni yatırımlar yolda

Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasının öncelikli konularından bir tanesi. Özellikle satın alma süreçlerinde rekabet avantajı sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak için önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

PwC’nin 2024 Dijital Satın alma Araştırması kapsamında sürdürülebilirlikten verimliliğe, tedarik zinciri yönetiminden kriz yönetimine kadar geniş bir yelpazede ele alınan konular şirketlerin dijital dönüşümünü nasıl değerlendirdiğini ve gelecekte hangi alanlara odaklanacaklarını gösteriyor.

Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 85’i dijital dönüşüm için belirli hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için ek yatırımlar yapmayı planlamış durumda. Özellikle sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri izlenebilirliği, dijital dönüşüm çabalarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. PwC Türkiye Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri ve Ortağı İsmail Karakış, günümüz şirketlerinin satın alma birimlerinin sürdürülebilirlik adımlarına dikkat çekiyor.

Karakış, satın alma birimlerinin dijital yol haritalarının CO2 emisyonlarının izlenmesi, tedarik zinciri izlenebilirliği ve veri şeffaflığı gibi önemli sürdürülebilirlik çalışmalarını içerdiğini belirtiyor. Bu durum, şirketlerin daha sürdürülebilir bir performans sergileme konusundaki kararlılıklarını gözler önüne seriyor. Karakış’a göre, yapılan araştırma iç ve dış performans iyileştirme çabalarının tüm sektörlerdeki şirketlerin satın alma işlevlerinin dijitalleşmesini hızlandırdığını gösteriyor.

Bu dönüşümün desteklenmesi adına, satın alma birimlerinde çalışanların sürdürülebilirlik, sözleşme yaşam döngüsü yönetimi (CLM) ve tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) gibi alanlarda yeni işlevler ve yetkinlikler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeler, şirketlerin sadece kendi iç operasyonlarını değil, aynı zamanda tedarik zincirlerini de daha şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirme yolunda attıkları adımların bir göstergesi.

Satın alma birimlerinin yol haritası

Satın alma birimlerinin dijitalleşme hedeflerine ulaşmak için iddialı bir yol haritası belirlediği görülüyor. Bu yılın öncelikleri arasında maliyet kontrolü, inovasyon ve yetenek elde tutulması ve geliştirilmesi yer alıyor. Türk şirketlerinin satın alma fonksiyonlarında ekonomik verimlilik ve karlılık konularına büyük önem verdiği görülüyor.

Ancak dijital dönüşüm konusunda küresel ortalamaları aşmalarına rağmen temel başarı faktörlerinde bazı eksiklikler olduğu belirtiliyor. Türkiye’deki şirketler, tedarikten ödemeye (S2P) süreçlerinin dijitalleşmesine ve veri analitiğine özellikle odaklanırken çevresel sorunların yönetimi konusuna da öncelik veriyor.

Araştırma, şirketlerin yüzde 94’ünün Tedarikten Ödemeye (S2P) çözümlerini kullandığını dijitalleşme hedeflerinin 2027’ye kadar yüzde 70 oranında gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşüme yatırımlarını artırma planları yaparken büyük şirketlerin yatırımlarını istikrarlı bir şekilde yönlendirdiği belirtiliyor.

CSR ve çevresel sorunların yönetimi satın alma birimleri için en önemli öncelikler arasında yer alıyor. Türkiye özelinde, şirketlerin ekonomik verimlilik ve karlılık üzerinde yoğunlaştığı, dijital dönüşümün öneminin altı çiziliyor. Araştırma, Türk şirketlerinin dijitalleşme konusunda küresel ortalamaları aşsa da temel başarı faktörlerinde yetersiz kaldığını ortaya koyuyor.

İddialı dijital dönüşüm hedefleri

Satın alma birimleri dijital dönüşümü, satın alma performansını ve stratejik kaynak kullanımını önemli öncelikler arasında tutarken Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) konuları önem sıralamasında üçüncü olarak yer alıyor.

Tedarikten ödemeye (S2P) süreçlerinde dijital çözümler artık yeni normal olarak kabul ediliyor. Şirketler, dijital çözümleri hayata geçirirken öncelikle iş ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor ve teknik detayları ikinci plana atıyor. 2027 yılı için belirlenen dijitalleşme hedefleri oldukça iddialı: Satın alma birimleri ortalama yüzde 70 oranında bir dijitalleşme oranı hedefliyor.

Küçük ve orta ölçekli şirketler, 2024 ile 2027 arasında dijital dönüşüm yatırımlarını tahminen yüzde 6 oranında artırmayı planlarken, büyük ve çok büyük ölçekli şirketler de dijital dönüşüme yaptıkları önemli yatırımları sürdürme eğilimindeler. Küresel çapta şirketler, sözleşme yönetimi, risk yönetimi ve CO2 emisyon yönetimi gibi alanlara odaklanırken, Türk şirketlerinin satınalma birimleri önümüzdeki üç yıl içinde S2P süreçlerinin dijitalleşmesi ve veri analitiğine öncelik veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x